Το Revenue management και το ψηφιακό μέλλον του ξενοδοχείου

Το Revenue management και το ψηφιακό μέλλον του ξενοδοχείου

To Revenue Management μαζί με το Yield Management αποτελεί στην εποχή των ψηφιακών δεδομένων το πιο σημαντικό σημείο για τη ομαλή κερδοφορία οποιουδήποτε ξενοδοχείου. Αυτό συμβαίνει γιατί η διαθεσιμότητα και η σήτηση είναι συνεχής, δυναμική και εξαρτάται από παράγοντες και μτεβλητές οι οποίοι δεν υπήρχαν παλιότερα, όπως οι ψηφιακές μηχανές αναζήτησης και σύγκρισης ταξιδιών.

Συνεπώς θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει το Revenue management ως μία συνολική διαχείριση διαθέσιμης πληροφόρησης, πολιτικής τιμών, παρακολούθησης της ζήτησης και διαχείριση των ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για το τελικό αποτέλεσμα.

Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να διαθέτουν γνώσεις τόσο για το προϊόν, όσο για τη ζήτηση για τον προορισμό, αλλά και τις τεχνικές γνώσεις σχετικές με τα τεχνολογικά εργαλεία (όπως εργαλεία Microsoft και τις σχετικές με τα δεδομένα πλατφόρμες, όπως το OTA insight, Webhotelier, Primal Res κτλ). Επιπλέον η ομαδικότητα και η συνεργία αποτελεί ένα κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας.

Για εμάς στη Revitup, που ασχολούμαστε με το ξενοδοχειακό προϊόν τις δύο τελευταίες δεκαετίες, το Revenue Management αποτελεί μία αναγκαία πραγματικότητα, σύμφωνα με την οποία, από τη στιγμήπου το Availability (διαθεσιμότητα) των δωματίων του ξενοδοχείου θα γίνεται όλο και πιο δυναμικό, η προσαρμογή των πωλήσεων τους σε μία ισορροπία Yielding – Revenue αποτελεί μονόδρομο. Αυτή η προσαρμογή θα διατηρήσει τόσο τον ψηφιακό έλεγχο των πωλήσεων όσο και την εφαρμογή μιας βιώσιμης ενιαίας στρατηγικής που θα περιλαμβάνει και τα ετήσια συμβόλαια ενός ξενοδοχείου (προσέγγιση για ολοκληρωμένη Online και Offline στρατηγική πωλήσεων). Προφανώς η εν λόγω στρατηγική συμπίπτει και με τη παράλληλα αναγκαία διαχείριση της ψηφιακής εικόνας ενός ξενοδοχείου, το Marketing, το Branding, και το Promotion.

Τα πάντα θα μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή, ειδικά την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία θα επηρεάσει μεσοπρόθεσμα και τον τουριστικό κλάδο. Το μέλλον θα γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τις πληροφορίες και τα δεδομένα. H ομάδα της Revitup, αποτελώντας έναν αξιόπιστο συνεργάτη που με real time παρεμβάσεις προσαρμόζει τις τιμές στη ζήτηση, ακολουθεί το από κοινού συμφωνηθέν πλάνο, ελέγχει τη ψηφιακή εικόνα παράλληλα με τα δεδομένα, τόσο της επιχείρησης, όσο του ανταγωνισμού.