ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μετασχηματίζοντας τη ξενοδοχειακή επιχείρηση του μέλλοντος

Οι τεχνολογικές αλλαγές δημιουργούν συνθήκες που απαιτούν συνεχή ετοιμότητα. Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη αναζητούν δυναμικούς τρόπους εκπαίδευσης ώστε να είναι ενημερωμένοι. Το βέβαιο είναι ότι εδώ και δεκαετίες οι μεγάλες πολυεθνικές ξενοδοχειακές αλυσίδες έχουν προσαρμοστεί. Εκτός από τη δημιουργία και τη στελέχωση διαχωρισμένων τμημάτων μάρκετινγκ και Online πωλήσεων, έχουν σχεδιάσει την επίβλεψη των αποτελεσμάτων με εσωτερικά στελέχη- Revenue Managers.  

Τα στελέχη αυτά είναι επιφορτισμένα με μία πολύ σημαντική agenda,  η οποία αποτελεί μία θέση κλειδί για ολόκληρο τον όμιλο, εστιάζοντας στη βελτίωση της κερδοφορίας του ομίλου. Η agenda προϋποθέτει δεξιότητες στατιστικής ανάλυσης, στρατηγικού σχεδιασμού και φυσικά online πωλήσεων.  

Εμπιστευόμενοι τη Revitup, κάνετε σίγουρα το πρώτο βήμα για να μετατρέψετε το ξενοδοχείο σας σε μία βιώσιμα κερδοφόρα επιχείρηση.  

RevitUp Service
Διαχείριση Online Παρουσίας

Διαχείριση Online
Παρουσίας

Η διαχείριση της Online παρουσίας αποτελεί μονόδρομο για ένα σύγχρονο ξενοδοχείο. Ειδικά στις επιχειρήσεις της οικονομίας της φιλοξενίας, ο υποψήφιος πελάτης του ξενοδοχείου ΠΡΙΝ προβεί σε κράτηση ολοκληρώνει την αναζήτησή του στα Social media, αναζητώντας πληροφορίες όχι μόνο για τον προορισμό και τις υπηρεσίες, αλλά και για τα reviews των προηγούμενων πελατών.  

Στις υπηρεσίες μας παρέχουμε ολοκληρωμένα πακέτα επικοινωνίας, διαχείρισης social media λογαριασμών, αλλά και των τουριστικών καναλιών διανομής. Σε περίπτωση που ο συνεργάτης-πελάτης μας αναζητεί επιπλέον υπηρεσίες, είμαστε στη διάθεση του για custom λύσεις και συμβουλευτική προσέγγιση με ένα ολοκληρωμένο Online Πλάνο Επικοινωνίας. Η πιο σημαντική διαφορά μας είναι ότι επενδύουμε στη διαφήμιση με άξονα τα data, αποφεύγοντας δαπανηρές καμπάνιες για τον πελάτη. 

Performance Marketing

Performance
Marketing

Η λέξη κλειδί της εποχής μας είναι το Performance. Η προσέγγισή μας ξεκινά από το Reporting προς τον ξενοδόχο, παρουσιάζοντάς του δεδομένα από το δικό μας τεχνολογικό εργαλείο στατιστικής επεξεργασίας και συγκέντρωσης δεδομένων. Στο Μείγμα Μάρκετινγκ συντονίζουμε την παρακολούθηση και εκτέλεση του διαφημιστικού πλάνου όλων των υπηρεσιών, σε όλα τα κανάλια διαφήμισης, συγκεντρώνοντας τα δεδομένα σε ένα σημείο, το οποίο επιβλέπουμε. Στη Revitup παρακολουθούμε καθημερινά τις τάσεις και τις κρατήσεις, συγκεντρώνουμε σε πίνακες τα αποτελέσματα, ώστε να στοχεύουμε 24/7 τον υποψήφιο πελάτη και να πετυχαίνουμε το στόχο των πωλήσεων του ξενοδόχου, που είναι συγχρονισμός της Online καμπάνιας προβολής σε όλα τα κανάλια που επιλέγονται για προώθηση. Τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους.   

Online Διανομή

Online
Διανομή

Ο μεμονωμένος επισκέπτης των ελληνικών προορισμών δαπανά περισσότερα κατά τη διάρκεια της διαμονής του σε ένα ξενοδοχείο από τον επισκέπτη ενός γραφείου. Ο πρώτος είναι ο πελάτης που αναζητούμε για τις κρατήσεις (τις πωλήσεις) του δικού μας πελάτη, του επιχειρηματία της φιλοξενίας. Το πετυχαίνουμε χάρη στα εργαλεία αφενός, και αφετέρου διαμορφώνοντας την κατάλληλη persona που επιλέγει να επικοινωνήσει ο πελάτης μας. Ανάλογα με τη στρατηγική τοποθέτηση του ξενοδοχείου, ανάλογα τον προορισμό, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα ξεχωριστό ετήσιο πλάνο που καλύπτει όλα τα Online Κανάλιας Διανομής. Το πλάνο υποστηρίζεται σε συνδυασμό με το Reporting που έχουμε προβλέψει στο τριετές πλάνο συνεργασίας που έχουμε με κάθε συνεργάτη μας.  

Revenue Management

Revenue
Management

To Revenue Management αποτελούσε κυρίως ένα αντικείμενο εξειδικευμένων στελέχων πολυεθνικών ξενοδοχειακών αλυσίδων, σήμερα αποτελεί αναγκαιότητα για μία μικρομεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο της Φιλοξενίας.  

Η ομάδα μας υποστηρίζει τις επιχειρήσεις παρακολουθώντας την αγορά και τις νέες τάσεις, προτείνει ένα στρατηγικό πλάνο που περιλαμβάνει τους κάτωθι άξονες.  

  • Καθορισμό και υιοθέτηση της σωστής τμηματοποίησης της αγοράς για το ξενοδοχείο σας (Market Segmentation)
  • Βελτιστοποίηση και προσθήκη νέων καναλιών εσόδων για αύξηση της ζήτησης (Online Revenue Optimization)
  • Αύξηση εσόδων μέσω μόχλευσης της ζήτησης (Demand Leveraging)
  • Βελτιστοποίηση & διαχείριση απευθείας online πωλήσεων (Direct Bookings Optimization)
  • Στρατηγικές Δυναμικής Τιμολόγησης (Dynamic Pricing Strategies)
  • Διαμόρφωση Επιπέδων Τιμολόγησης (Price Level Structuring)

Οι υπηρεσίες Revitup παρέχονται σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο προς τον επιχειρηματία της φιλοξενίας. Ο ξενοδόχος έχει το χρόνο να ασχοληθεί περισσότερο με το core product  και την κερδοφορία της επιχείρησής του, μέσω της αναζήτησης νέων υπηρεσιών προς τον πελάτη του. Επιπλέον μπορεί να αποκτήσει και δεδομένα που μόνο από τις τεχνολογικές πλατφόρμες μπορεί να εξασφαλίσει. Μακροπρόθεσμα μεταβάλλεται σε μία επιχείρηση με ετήσιο πλάνο, δεδομένα, προβλέψεις και φυσικά πωλήσεις.   

Strategize, Implement, Outperform... Repeat!