PRIVACY POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου της εταιρείας EYEWIDE ΕΠΕ, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου/ όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί εκτίθενται αναλυτικά στη συνέχεια.

Κάνοντας χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου δηλώνετε τη ρητή και ανεπιφύλακτη συμφωνία σας και αποδοχή των όρων που διέπουν την χρήση της ιστοσελίδας.

Εάν δεν συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων, να ΜΗΝ πραγματοποιήσετε πρόσβαση και οποιαδήποτε περιήγηση στην ιστοσελίδα μας.

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται μόνο για τα δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από την εταιρεία μας και δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω κάποιου τρίτου διαδικτυακού τόπου.

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει διαδικτυακούς συνδέσμους που παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες (facebook, instagram, twitter, κ.λπ.). Δηλώνουμε ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται από τους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους.

1. Ταυτότητα Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:
EYEWIDE Ε.Π.Ε.
Αριθμός ΓΕΜΗ: 77701727000
Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 12
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 250180, 2810 333175
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@eyewide.gr
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων: dpo@eyewide.gr

2. Συλλογή και Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

2.1 ΕΠΙΣΚΕΨΗ/ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Κατά την είσοδο, επίσκεψη και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας www.revitup.direct συλλέγονται και αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της εταιρείας μας τα παρακάτω στοιχεία:

α) Είδος φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε
β) Διεύθυνση IP του υπολογιστή σας
γ) Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας
δ) Λειτουργικό σύστημα χρήστη
ε) Σελίδα από την οποία έγινε ανακατεύθυνση στο site
στ) Μέγεθος δεδομένων σε bytes που διαβιβάζονται για την επίτευξη της επικοινωνίας

Τα ως άνω δεδομένα είναι απαραίτητο να συλλεχθούν από την εταιρεία μας προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσβασή σας στο διαδικτυακό τόπο του RevitUp.

Τα παραπάνω δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αποθηκεύονται σε διακομιστή ιδιοκτησίας της εταιρείας μας εντός της Ε.Ε.

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα ως άνω δεδομένα, σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις για παράνομη συμπεριφορά και χρήση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μας, σε αντίθεση με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο ή/και σε αντίθεση με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας που είναι διαθέσιμοι εδώ.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων αποτελεί η ύπαρξη έννομου συμφέροντος του υπευθύνου επεξεργασίας κατά άρθρο 6 παρ. 1 στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2.2 Cookies

Τι είναι τα cookies:

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους παρακάτω σκοπούς:

α) Αναγκαία cookies

  • για την παροχή της πρόσβασης και περιήγησης στην ιστοσελίδα μας.
  • για την ταυτοποίηση χρήστη όταν έχει συνδεθεί με τη χρήση προσωπικού του κωδικού (cookies επαλήθευσης ταυτότητας)
  • για την ανάγνωση οπτικού και ακουστικού περιεχομένου (flash cookies), εφόσον ζητηθεί από το χρήστη πρόσβαση σε αντίστοιχο υλικό

Τα παραπάνω cookies είναι απολύτως αναγκαία για την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και για να μπορέσετε να περιηγηθείτε σε αυτήν εφόσον το επιθυμείτε.

Τα συγκεκριμένα cookies είναι προσωρινής διάρκειας (session cookies) και διαγράφονται με το πέρας 365 ημερών από τον φυλλομετρητή σας (browser).  

Επειδή είναι αναγκαία για την λειτουργία της ιστοσελίδας μας, δεν μπορείτε να τα απορρίψετε.

β) Cookies Στόχευσης/ Μάρκετινγκ/ Προτιμήσεων

  • που επιτρέπουν στη ιστοσελίδα μας να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως για παράδειγμα, το όνομα χρήστη, την γλώσσα που χρησιμοποιείτε, την τοποθεσία σας) προκειμένου να παρέχει εξατομικευμένες λειτουργίες και στοχευμένες διαφημίσεις.
  • που μας παρέχουν τη δυνατότητα να εξάγουμε συμπεράσματα και να αξιολογήσουμε την δραστηριότητά σας για λόγους καλύτερης και εξατομικευμένης παροχής υπηρεσιών
  • Cookies τρίτων μερών (third party cookies) που περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 5 παρακάτω.

2.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (NEWSLETTER) ΤΟΥ REVITUP

Η εταιρεία μας αποστέλλει κατά διαστήματα ενημερωτικό δελτίο που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητές της, τα νέα της, ανακοινώσεις, δελτία τύπου, ενημερώσεις για παρεχόμενες υπηρεσίες, προωθητικές της ενέργειες και εμπορικές προσφορές.

Ο χρήστης/ επισκέπτης  της ιστοσελίδας μας εφόσον το επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί στη φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα παρέχοντας την ρητή και ελεύθερη συναίνεσή του να επικοινωνήσουμε με εκείνον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να του στέλνουμε το ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter).

Για το σκοπό της εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο ο χρήστης συμπληρώνει στη σχετική φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα, το όνομά του και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου του.

Δηλώνει δε ότι τα στοιχεία που έχει χρησιμοποιήσει κατά την εγγραφή του είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα ή οποιοδήποτε στοιχείο τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Απαγορεύεται ρητά η εγγραφή στη φόρμα εγγραφής στο newsletter με χρήση δεδομένων τρίτων προσώπων.

Προς επιβεβαίωση της εγγραφής, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει και υποβάλει ο χρήστης κατά την εγγραφή του, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται υπερσύνδεσμος για την ενεργοποίηση της εγγραφής (double opt-in).

Εάν δεν ενεργοποιήσει με το ‘πάτημα’ του συνδέσμου ενεργοποίησης, ο χρήστης την εγγραφή του στο ενημερωτικό δελτίο του Revitup εντός εύλογης προθεσμίας 10 ημερών, τότε τα προσωπικά δεδομένα που έχει εισάγει στη φόρμα εγγραφής διαγράφονται οριστικά από την βάση δεδομένων της εταιρείας μας.

2.3.1 Είδη δεδομένων που συλλέγονται και τίθενται υπό επεξεργασία

Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ενημερωτικού δελτίου (newsletter) η εταιρεία μας συλλέγει και αποθηκεύει τα παρακάτω δεδομένα που διαβιβάζονται και γνωστοποιούνται στην εταιρεία εκουσίως από το χρήστη:

α) Όνομα
β) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Παράλληλα, συλλέγονται αυτόματα τα παρακάτω δεδομένα:

α) διεύθυνση IP χρήστη που έκανε εγγραφή στο newsletter

2.3.2 Νόμιμη βάση της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων σας για την αποστολή newsletter διενεργείται:

α) στο πλαίσιο της συναίνεσης που παρέχεται από εσάς.

2.4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ/ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ REVITUP

Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε ερωτήματα προς την εταιρεία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα.

Για το σκοπό της επικοινωνίας με την εταιρεία μας και την αποστολή μηνύματος από εσάς, ο χρήστης συμπληρώνει στις σχετικές φόρμες:

- το όνομά του
- τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
και
- το τηλέφωνό του  

Δηλώνει δε ότι τα στοιχεία που έχει χρησιμοποιήσει κατά την εγγραφή του είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα ή οποιοδήποτε στοιχείο τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που αποστέλλει στην εταιρεία μας σύμφωνα και με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας που είναι διαθέσιμοι εδώ.

Είδη δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρεία μας στο πλαίσιο αυτό είναι:

α) όνομα
β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
γ) τηλέφωνο
δ) περιεχόμενο μηνύματος

Νόμιμη βάση της επεξεργασίας αποτελεί

  • αφενός η συναίνεση του υποκειμένου, το οποίο και αποστέλλει εκουσίως μέσω των σχετικών τεχνικών επιλογών του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μας τα αιτήματα/ ερωτήματά του και
  • αφετέρου το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας για το σκοπό της απάντησης/ ανταπόκρισης στο αίτημα/ ερώτημα που έχει υποβάλλει ο χρήστης της ιστοσελίδας.

2.5 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Η εταιρεία μας παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της την δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο αποστολής του βιογραφικού σημειώματος.

Είδη δεδομένων που συλλέγονται:

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρεία μας στο πλαίσιο αυτό είναι:

α) όνομα
β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
γ) οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα ο χρήστης έχει συμπεριλάβει στο βιογραφικό του σημείωμα το οποίο και αποστέλλει μέσω του διαδικτυακού τόπου του RevitUp

Νόμιμη βάση της επεξεργασίας αποτελεί

  • αφενός η συναίνεση του υποκειμένου, το οποίο και αποστέλλει εκουσίως μέσω των σχετικών τεχνικών επιλογών του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μας τα προσωπικά του δεδομένα και
  • αφετέρου το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας για το σκοπό της ανταπόκρισης στο αίτημα για παροχή εργασιακής θέσης από την πλευρά του χρήστη της ιστοσελίδας.

3. Χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων

Τα  προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας διατηρούνται τουλάχιστον για διάστημα 6 μηνών και σε κάθε περίπτωση, για όσο χρονικό διάστημα ακόμα απαιτείται προκειμένου να παρέλθει χρόνος παραγραφής τυχόν αξιώσεων.

Ενώ διατηρούνται για αόριστο χρονικό διάστημα, στην περίπτωση που απαιτηθεί από το νόμο λόγω κάποιας σε εξέλιξη δικαστικής διαδικασίας ή εισαγγελικής έρευνας.

Δεδομένα τα οποία συλλέγονται μέσω cookies ή άλλων τεχνολογιών tracking διαδικτύου απευθείας από τρίτους παρόχους (π.χ. Google, Facebook, κ.λπ.), διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο τρίτος φορέας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου και ιδιωτικότητας που εφαρμόζει.

4. Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι:

α) το προσωπικό της εταιρείας μας, το οποίο έχει δεσμευτεί για τήρηση απορρήτου και εμπιστευτικότητας και της πολιτικής ασφάλειας και προστασίας δεδομένων του RevitUp
β) εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας μας, εφόσον αυτό απαιτείται από το σκοπό της επεξεργασίας, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί για τήρηση απορρήτου και εμπιστευτικότητας και της πολιτικής ασφάλειας και προστασίας δεδομένων του RevitUp
γ) εκτελούντες την επεξεργασία, ήτοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό μας στο πλαίσιο των σκοπών επεξεργασίας όπως έχουν τεθεί παραπάνω. Οι εκτελούντες την επεξεργασία έχουν δεσμευτεί εγγράφως με την Eyewide ώστε να τηρούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να μην ανακοινώνουν τα δεδομένα σε τρίτους και να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας όπως ορίζει ο κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων.   
δ) δημόσιες, εισαγγελικές, αστυνομικές αρχές εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα για γνωστοποίηση ή παροχή οποιωνδήποτε στοιχείων ή δεδομένων.

5. Tracking tools

5.1 Cookies Ανάλυσης/ Στατιστικών:

Google Analytics:

Για λόγους παρακολούθησης και αξιοποίησης της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, για σκοπούς βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, χρησιμοποιούμε το Google Analytics.

Το Google Analytics είναι μία υπηρεσία που παρέχεται από την Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland).

Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο της Google που βοηθά τους κατόχους ιστοσελίδων και εφαρμογών να κατανοήσουν πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τους τις ιδιότητές τους. Μπορεί να χρησιμοποιεί cookie για να συλλέγει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση μιας ιστοσελίδας, χωρίς προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για κάθε επισκέπτη. Το κύριο cookie που χρησιμοποιείται από το Google Analytics είναι το cookie "__ga". Οι πληροφορίες που εξάγονται και συλλέγονται από το cookie διαβιβάζονται σε διακομιστή της Google που είναι στην Ιρλανδία και αποθηκεύονται εκεί.

Μέσω του Google Analytics καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση και καταγραφή δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς, όπως ενδεικτικά της διεύθυνσης IP σας, της ημερομηνίας και ώρας πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας και στις επιμέρους σελίδες/ ενότητες αυτής, ποιες σελίδες έχετε παρακολουθήσει εντός της ιστοσελίδας μας, τον τρόπο που οδηγηθήκατε στην ιστοσελίδα μας.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε για τον τρόπο που η Google συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα μέσω του Google Analytics στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο: https://policies.google.com/technologies/partner-sites (αγγλική έκδοση) και https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=el (ελληνική έκδοση).

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την συλλογή δεδομένων μέσω των cookies από την Google Analytics ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

5.2 Cookies Διαφήμισης:

Μέσω συγκεκριμένων cookies μπορούμε να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα και συμπεριφορά του χρήστη της ιστοσελίδας μας και να του παρέχουμε εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις του διαφημίσεις (στοχευμένη διαφήμιση).

Τα cookie κάνουν τις διαφημίσεις πιο αποτελεσματικές. Χωρίς τα cookie, είναι πιο δύσκολο για έναν διαφημιστή να απευθυνθεί στο κοινό του ή να διαπιστώσει πόσες διαφημίσεις εμφανίστηκαν και πόσα κλικ δέχτηκαν.

Google AdWords

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί το Google AdWords, μία υπηρεσία που παρέχεται από την Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland).

AdWords (Ads) Remarketing

Ειδικότερα, μέσω του Google AdWords Remarketing τοποθετείται cookie στον υπολογιστή του χρήστη που διευκολύνει την στοχευμένη διαφήμιση.

Εάν κατά την πρόσβαση στη διαδικτυακή μας σελίδα, είστε συνδεδεμένος με λογαριασμό που διατηρείτε στην Google, τότε η Google ενδέχεται να προχωρήσει περαιτέρω σε επεξεργασία των δεδομένων σας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις cookies για διαφημιστικούς σκοπούς, είτε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις cookies στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας, είτε ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι διαθέσιμες στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο: https://policies.google.com/technologies/ads .

Conversion cookies

Μέσω της εν λόγω υπηρεσίας, η Google χρησιμοποιεί cookie μετατροπής (conversion cookies), των οποίων ο κύριος στόχος είναι να διευκολύνουν τους διαφημιζόμενους να διαπιστώσουν πόσες φορές οι χρήστες που κάνουν κλικ στις διαφημίσεις τους, καταλήγουν να αγοράσουν τα προϊόντα τους. Αυτά τα cookie δίνουν τη δυνατότητα στην Google και στον διαφημιζόμενο να διαπιστώσουν ότι κάνατε κλικ στη διαφήμιση και επισκεφτήκατε τον ιστότοπο του διαφημιζόμενου αργότερα. Τα cookie μετατροπής δεν χρησιμοποιούνται από την Google για εξατομικευμένη στόχευση διαφημίσεων και διατηρούνται μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ένα cookie με την ονομασία "Conversion" χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αυτόν το σκοπό. Ορίζεται γενικά στον τομέα googleadservices.com ή στον τομέα google.com.

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google στον παρακάτω σύνδεσμο: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=el.

Facebook Ads

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το «Facebook Pixel» της εταιρείας Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”) για όσους διαμένουν στην Ε.Ε..

Πρόκειται για ένα τμήμα κώδικα που εγκαθίσταται στον ιστότοπό μας, με το οποίο μπορούμε να κάνουμε μετρήσεις, να βελτιστοποιούμε τις διαφημίσεις μας και να δημιουργούμε κοινά για τις διαφημιστικές εκστρατείες μας.

Η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας πραγματοποιείται σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Facebook και εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει τα targeting cookies, μέσα από τις ρυθμίσεις cookies της ιστοσελίδας μας.

Αναφορικά με την συλλογή και χρήση δεδομένων από το Facebook, ως και τα δικαιώματά σας σχετικά με την τήρηση απορρήτου και προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να παραπεμφθείτε στην πολιτική προστασίας δεδομένων του Facebook στο σύνδεσμο https://www.facebook.com/about/privacy/update .

5.3 Google maps

Στη διαδικτυακή μας σελίδα, κάνουμε χρήση χαρτών της Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Σε περίπτωση που εισέλθετε σε μία σελίδα όπου υπάρχει χάρτης ή/και πλοηγηθείτε πάνω στον χάρτη, τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται στην Google.

Ωστόσο, η χρήση του χάρτη Google Maps είναι απαραίτητη για λόγους παροχής οδηγιών και κατευθύνσεων προκειμένου να εντοπίσει τη γεωγραφική τοποθεσία της εταιρείας μας.  Αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται από το Google Maps για τον χρήστη, ισχύει η πολιτική προστασίας δεδομένων της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=el.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

6.1 Το υποκείμενο των δεδομένων – χρήστης της ιστοσελίδας που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

α) Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15)
β) Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16)
γ) Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17)
δ) δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας (άρθρο 18)
ε) Δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 19)
στ) Δικαιώματα φορητότητας (άρθρο 20)
ζ) Δικαίωμα ανάκλησης συναίνεσης (άρθρο 7 παρ. 3)
η) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας (άρθρο 77)

6.2 Δικαίωμα εναντίωσης

Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Εμείς δεν υποβάλλουμε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

6.3 Σε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να υποβάλετε κάποιο αίτημα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και την παρούσα πολιτική, μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση dpo@eyewide.gr .

Προκειμένου να προχωρήσουμε σε ταυτοποίησή σας και να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που απαιτούνται, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να σας ζητούμε περαιτέρω πληροφορίες για το σκοπό της επιβεβαίωσης της ταυτότητάς σας.

Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα λάβετε αιτιολογημένη απάντηση για τον λόγο που δεν ανταποκρινόμαστε στο αίτημά σας.

7. Ασφάλεια Δεδομένων

Η Eyewide λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων που τηρούνται σε ηλεκτρονικό αλλά και ενδεχομένως σε φυσική μορφή. Εφαρμόζει την τεχνολογία SSL. Οι δε βάσεις δεδομένων που είναι συνδεδεμένες με τον διαδικτυακό της τόπο βρίσκονται εγκατεστημένες σε διακομιστή ιδιοκτησίας της Eyewide εντός Ε.Ε.. Όλα τα δεδομένα τηρούνται σε κρυπτογραφημένη μορφή.

8.Τροποποίηση πολιτικής απορρήτου και προστασίας δεδομένων

Η Eyewide έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου της. Σε περίπτωση τροποποίησης της παρούσας πολιτικής, ο χρήστης θα ενημερώνεται με μορφή αναδυόμενου παραθύρου κατά τη επίσκεψή του στην ιστοσελίδα του RevitUp.

9. Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς συμφωνείται ότι είναι τα δικαστήρια Ηρακλείου Κρήτης.

Όροι Αποστολής Βιογραφικού

Η EYEWIDE ΕΠΕ δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στην αίτηση και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων για κάλυψη θέσεων εργασίας αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (GDPR).

Σκοπός της εν λόγω επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων του υποψηφίου για την κάλυψη θέσεων απασχόλησης εντός της εταιρείας μας.

Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους και δε θα χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Στα προσωπικά σας δεδομένα που περιέχοντα στην αίτηση κάλυψης θέσης εργασίας / αποστολής βιογραφικού σημειώματος, δύνανται να έχουν πρόσβαση μόνο εργαζόμενοι της EYEWIDE ΕΠΕ οι οποίοι απασχολούνται στο αντίστοιχο τμήμα της εταιρείας μας και όχι τρίτα άτομα.

Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας, γίνεται υπ' ευθύνη σας καθώς και τα στοιχεία που δηλώνετε είναι ακριβή, αληθή και αφορούν μόνο εσάς.

Μετά την κάλυψης της θέσης για την οποία αιτηθήκατε, το βιογραφικό σας σημείωμα και όλα τα σχετικά προσωπικά δεδομένα σας, διαγράφονται μετά από 1 έτος από την ημερομηνία υποβολής.

Μετά την υποβολή του βιογραφικού σημειώματος έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τροποποίησης των σχετικών δεδομένων καθώς και διαγραφής τους, αποστέλλοντας ανάλογο αίτημα στο e-mail: info@eyewide.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της EYEWIDE ΕΠΕ στο email: dpo@eyewide.gr


Cookie SettingsCookie Settings